De werkgroep “Molenkamp” is een enthousiast team van ondernemers die zich inzetten voor het bedrijventerrein. Zij zijn actief op het gebied van: Veiligheid - camerabewaking met als doel het KVO keurmerk behalen Groenvoorziening Bewegwijzering door middel van naamborden op alle toegangswegen Terreinverlichting voor een veiliger gevoel van de bewoners Rondweg en ontsluiting van het bedrijvenpark Energietransitie 2030 - En voor de sociale samenhang middels netwerkbijeenkomsten plus de bijbehorende borrel.
Kartrekker 06 5420 8030 molenkamp@bboborne.nl
Gert ter Brugge
BBO - Postbus 165 - 7620 AD Borne - info@bboborne.nl Website: Skylance Int BV

Historie en ontstaansgeschiedenis

Geschiedenis (bron: archieven gem. Borne) Het bedrijventerrein Molenkamp is een gemengd bedrijventerrein dat in de loop van enkele decennia is uitgegroeid tot het terrein wat het nu is. Vanuit de cultuurhistorie en het landschap is deze groei te verklaren en ook nu nog zichtbaar. De ontwikkeling van het terrein is begonnen aan de achterzijde van de Molenkampsweg. Dit deel van het terrein, tot aan de Oonksweg, is als eerste in ontwikkeling genomen. Deze strook van het terrein valt onder de jonge ontginningsgronden. Deze gronden kenmerken zich door een relatief grootschalige en rationele (rechthoekige) verkaveling. Opvallend hierin zijn de veelal rechte wegen. Een voorbeeld hiervan is de Oonksweg. Deze weg, gelegen op de overgang van het jonge ontginningenlandschap en het Kampenlandschap, is rond 1850 al op de historische kaarten terug te vinden. Bebouwing is op dat moment nog niet structureel aanwezig. Na het volbouwen van het gebied van de Molenkampsweg tot aan de Oonksweg was de behoefte aan extra terrein nog niet voorbij. Het landschap ten noorden van de Oonksweg is historisch gezien van een geheel ander landschapstype. Deze strook is gelegen in het Kampenlandschap. Dit landschap heeft een sterk afwisselend karakter. In het Kampenlandschap werden eenmansessen afgewisseld met grasland en boscomplexen. Het gebied heeft van nature een gesloten uiterlijk. Om de verschillende percelen en functies te scheiden wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van hagen en houtwallen. De verkaveling is zeer onregelmatig en de bebouwing is sterk verspreid. Tot slot is het stratenpatroon, in tegenstelling tot het jonge ontginningenlandschap, zeer grillig. Een deel van deze karakteristiek is nog terug te vinden in de verkaveling van Molenkamp anno 2003. Een goed voorbeeld hiervan is het voormalige agrarische complex tussen de Prins Bernhardlaan en de Gildestraat. De bebouwing op dit complex staat zeer onregelmatig op het perceel en ook de kavellijnen lopen scheef en sluiten niet aan bij de overwegende verkaveling in de omgeving. Deze scheve verkaveling is zelfs nog verder herkenbaar in het gebied tussen de Gildestraat en de Hanzestraat, voornamelijk bij Gildestraat 25 en Hanzestraat 12 is dit goed waar te nemen. De ontwikkeling van het bedrijventerrein is vooralsnog gestopt op het punt waar het Kampenlandschap overgaat in het landschap van de Zendersche Esch (het Essenlandschap).

Bedrijventerrein Molenkamp


074 266 1371 molenkamp@bboborne.nl
Jessica Konink
074 267 0118 molenkamp@bboborne.nl
Martin Bosch
074 266 9434 molenkamp@bboborne.nl
Huub Ellenbroek
074 291 9155 molenkamp@bboborne.nl
Mark van Leeuwen
074 266 4510 molenkamp@bboborne.nl
Diane Beune
06 28 515 183 r.baartman@bboborne.nl
Ruben Baartman
06 54 737 319 molenkamp@bboborne.nl
John van Waard
BBO - Postbus 165 - 7620 AD Borne - info@bboborne.nl Website: Skylance Int BV
De werkgroep “Molenkamp” is een enthousiast team van ondernemers die zich inzetten voor het bedrijventerrein. Zij zijn actief op het gebied van: Veiligheid - camerabewaking met als doel het KVO keurmerk behalen Groenvoorziening Bewegwijzering door middel van naamborden op alle toegangswegen Terreinverlichting voor een veiliger gevoel van de bewoners Rondweg en ontsluiting van het bedrijvenpark Energietransitie 2030 - En voor de sociale samenhang middels netwerkbijeenkomsten plus de bijbehorende borrel.
Kartrekker 06 5420 8030 molenkamp@bboborne.nl
Gert ter Brugge

Historie en ontstaansgeschiedenis

Geschiedenis (bron: archieven gem. Borne) Het bedrijventerrein Molenkamp is een gemengd bedrijventerrein dat in de loop van enkele decennia is uitgegroeid tot het terrein wat het nu is. Vanuit de cultuurhistorie en het landschap is deze groei te verklaren en ook nu nog zichtbaar. De ontwikkeling van het terrein is begonnen aan de achterzijde van de Molenkampsweg. Dit deel van het terrein, tot aan de Oonksweg, is als eerste in ontwikkeling genomen. Deze strook van het terrein valt onder de jonge ontginningsgronden. Deze gronden kenmerken zich door een relatief grootschalige en rationele (rechthoekige) verkaveling. Opvallend hierin zijn de veelal rechte wegen. Een voorbeeld hiervan is de Oonksweg. Deze weg, gelegen op de overgang van het jonge ontginningenlandschap en het Kampenlandschap, is rond 1850 al op de historische kaarten terug te vinden. Bebouwing is op dat moment nog niet structureel aanwezig. Na het volbouwen van het gebied van de Molenkampsweg tot aan de Oonksweg was de behoefte aan extra terrein nog niet voorbij. Het landschap ten noorden van de Oonksweg is historisch gezien van een geheel ander landschapstype. Deze strook is gelegen in het Kampenlandschap. Dit landschap heeft een sterk afwisselend karakter. In het Kampenlandschap werden eenmansessen afgewisseld met grasland en boscomplexen. Het gebied heeft van nature een gesloten uiterlijk. Om de verschillende percelen en functies te scheiden wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van hagen en houtwallen. De verkaveling is zeer onregelmatig en de bebouwing is sterk verspreid. Tot slot is het stratenpatroon, in tegenstelling tot het jonge ontginningenlandschap, zeer grillig. Een deel van deze karakteristiek is nog terug te vinden in de verkaveling van Molenkamp anno 2003. Een goed voorbeeld hiervan is het voormalige agrarische complex tussen de Prins Bernhardlaan en de Gildestraat. De bebouwing op dit complex staat zeer onregelmatig op het perceel en ook de kavellijnen lopen scheef en sluiten niet aan bij de overwegende verkaveling in de omgeving. Deze scheve verkaveling is zelfs nog verder herkenbaar in het gebied tussen de Gildestraat en de Hanzestraat, voornamelijk bij Gildestraat 25 en Hanzestraat 12 is dit goed waar te nemen. De ontwikkeling van het bedrijventerrein is vooralsnog gestopt op het punt waar het Kampenlandschap overgaat in het landschap van de Zendersche Esch (het Essenlandschap).

Bedrijventerrein Molenkamp


074 266 1371 molenkamp@bboborne.nl
Jessica Konink
074 267 0118 molenkamp@bboborne.nl
Martin Bosch
074 266 9434 molenkamp@bboborne.nl
Huub Ellenbroek
074 291 9155 molenkamp@bboborne.nl
Mark van Leeuwen
074 266 4510 molenkamp@bboborne.nl
Diane Beune
06 28 515 183 r.baartman@bboborne.nl
Ruben Baartman
06 54 737 319 molenkamp@bboborne.nl
John van Waard
Download hier de PDF
BBO - Postbus 165 - 7620 AD Borne - info@bboborne.nl Website: Skylance Int BV
De werkgroep “Molenkamp” is een enthousiast team van ondernemers die zich inzetten voor het bedrijventerrein. Zij zijn actief op het gebied van: Veiligheid - camerabewaking met als doel het KVO keurmerk behalen Groenvoorziening Bewegwijzering door middel van naamborden op alle toegangswegen Terreinverlichting voor een veiliger gevoel van de bewoners Rondweg en ontsluiting van het bedrijvenpark Energietransitie 2030 - En voor de sociale samenhang middels netwerkbijeenkomsten plus de bijbehorende borrel.

Bedrijventerrein

Molenkamp


Kartrekker 06 5420 8030 molenkamp@bboborne.nl
Gert ter Brugge
074 266 1371 molenkamp@bboborne.nl
Jessica Konink
074 266 9434 molenkamp@bboborne.nl
Huub Ellenbroek
074 291 9155 molenkamp@bboborne.nl
Mark van Leeuwen
074 267 0118 molenkamp@bboborne.nl
Martin Bosch
074 266 4510 molenkamp@bboborne.nl
Diane Beune
06 28 515 183 r.baartman@bboborne.nl
Ruben Baartman
06 54 737 319 molenkamp@bboborne.nl
John van Waard

Historie en ontstaansgeschiedenis

Geschiedenis (bron: archieven gem. Borne) Het bedrijventerrein Molenkamp is een gemengd bedrijventerrein dat in de loop van enkele decennia is uitgegroeid tot het terrein wat het nu is. Vanuit de cultuurhistorie en het landschap is deze groei te verklaren en ook nu nog zichtbaar. De ontwikkeling van het terrein is begonnen aan de achterzijde van de Molenkampsweg. Dit deel van het terrein, tot aan de Oonksweg, is als eerste in ontwikkeling genomen. Deze strook van het terrein valt onder de jonge ontginningsgronden. Deze gronden kenmerken zich door een relatief grootschalige en rationele (rechthoekige) verkaveling. Opvallend hierin zijn de veelal rechte wegen. Een voorbeeld hiervan is de Oonksweg. Deze weg, gelegen op de overgang van het jonge ontginningenlandschap en het Kampenlandschap, is rond 1850 al op de historische kaarten terug te vinden. Bebouwing is op dat moment nog niet structureel aanwezig. Na het volbouwen van het gebied van de Molenkampsweg tot aan de Oonksweg was de behoefte aan extra terrein nog niet voorbij. Het landschap ten noorden van de Oonksweg is historisch gezien van een geheel ander landschapstype. Deze strook is gelegen in het Kampenlandschap. Dit landschap heeft een sterk afwisselend karakter. In het Kampenlandschap werden eenmansessen afgewisseld met grasland en boscomplexen. Het gebied heeft van nature een gesloten uiterlijk. Om de verschillende percelen en functies te scheiden wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van hagen en houtwallen. De verkaveling is zeer onregelmatig en de bebouwing is sterk verspreid. Tot slot is het stratenpatroon, in tegenstelling tot het jonge ontginningenlandschap, zeer grillig. Een deel van deze karakteristiek is nog terug te vinden in de verkaveling van Molenkamp anno 2003. Een goed voorbeeld hiervan is het voormalige agrarische complex tussen de Prins Bernhardlaan en de Gildestraat. De bebouwing op dit complex staat zeer onregelmatig op het perceel en ook de kavellijnen lopen scheef en sluiten niet aan bij de overwegende verkaveling in de omgeving. Deze scheve verkaveling is zelfs nog verder herkenbaar in het gebied tussen de Gildestraat en de Hanzestraat, voornamelijk bij Gildestraat 25 en Hanzestraat 12 is dit goed waar te nemen. De ontwikkeling van het bedrijventerrein is vooralsnog gestopt op het punt waar het Kampenlandschap overgaat in het landschap van de Zendersche Esch (het Essenlandschap).
Download hier de PDF