BBO - Postbus 165 - 7620 AD Borne - info@bboborne.nl Website: Skylance Int BV

Gemeente Borne – informatie over gemeentelijke belastingen voor ondernemers

Gemeentelijke belastingen

Jaarlijks ontvangt u als ondernemer de aanslag gemeentelijke belastingen van GBTwente. GBTwente waardeert, heft en int gemeentelijke belastingen vast in opdracht voor de gemeente Borne. Welke gemeentelijke belastingen betaalt u als ondernemer? In de gemeente Borne betalen ondernemers onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en reclamebelasting. Ondernemers die gebruik maken of eigenaar zijn van een gebouw (niet-woning) die ontvangen een aanslag met de belastingen die zij moeten betalen.

Wat is onroerende zaakbelastingen (OZB)?

OZB is de belasting die u betaalt als u eigenaar bent van een gebouw. Ook als u een gebouw of een stuk grond huurt, betaalt u OZB. Hoe hoog de OZB is, hangt af van WOZ-waarde van het gebouw of de grond en van de hoogte van het OZB-tarief. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.gbtwente.nl. De opbrengsten van de onroerende zaakbelastingen gaan naar de gemeente. De gemeente gebruikt de opbrengsten voor verschillende doelen.

Wat is rioolheffing?

Rioolheffing betaalt u als u (regen)water afvoert op de gemeentelijke riolering. Met het geld dat de gemeente krijgt, wordt het beheer en onderhoud van het riool betaald. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.gbtwente.nl

Wat is reclamebelasting?

Gemeenten heffen reclamebelasting voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Bijvoorbeeld schriftelijke aankondigingen, foto’s, tekeningen, logo’s, stickers, gevelreclame, lichtbakken en uithangborden. De tarieven die de gemeente Borne gebruikt kun u vinden op www.overheid.nl. In de gemeenten Borne wordt de opbrengst van de reclamebelasting (min de kosten) gebruikt voor een ondernemersfonds. De opbrengst wordt ingezet om de (binnen)stad en/of bedrijventerreinen te promoten.

Waar geef ik mijn wijzigingen door als ondernemer? Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf?

Geef het door aan GBTwente via hun website. GBTwente kan niet altijd direct informatie ontvangen via derden zoals de Kamer van Koophandel. Alleen uw wijzigingen daar doorgeven is dus helaas niet voldoende. Geef daarom uw wijzigingen direct door bij GBTwente, zodat zij dit aan kunnen passen.
BBO - Postbus 165 - 7620 AD Borne - info@bboborne.nl Website: Skylance Int BV van Heekgaarde 25, 7622 KE Borne

Gemeente Borne – informatie over

gemeentelijke belastingen voor

ondernemers

Gemeentelijke belastingen

Jaarlijks ontvangt u als ondernemer de aanslag gemeentelijke belastingen van GBTwente. GBTwente waardeert, heft en int gemeentelijke belastingen vast in opdracht voor de gemeente Borne. Welke gemeentelijke belastingen betaalt u als ondernemer? In de gemeente Borne betalen ondernemers onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en reclamebelasting. Ondernemers die gebruik maken of eigenaar zijn van een gebouw (niet-woning) die ontvangen een aanslag met de belastingen die zij moeten betalen.

Wat is onroerende zaakbelastingen (OZB)?

OZB is de belasting die u betaalt als u eigenaar bent van een gebouw. Ook als u een gebouw of een stuk grond huurt, betaalt u OZB. Hoe hoog de OZB is, hangt af van WOZ-waarde van het gebouw of de grond en van de hoogte van het OZB-tarief. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.gbtwente.nl. De opbrengsten van de onroerende zaakbelastingen gaan naar de gemeente. De gemeente gebruikt de opbrengsten voor verschillende doelen.

Wat is rioolheffing?

Rioolheffing betaalt u als u (regen)water afvoert op de gemeentelijke riolering. Met het geld dat de gemeente krijgt, wordt het beheer en onderhoud van het riool betaald. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.gbtwente.nl

Wat is reclamebelasting?

Gemeenten heffen reclamebelasting voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Bijvoorbeeld schriftelijke aankondigingen, foto’s, tekeningen, logo’s, stickers, gevelreclame, lichtbakken en uithangborden. De tarieven die de gemeente Borne gebruikt kun u vinden op www.overheid.nl. In de gemeenten Borne wordt de opbrengst van de reclamebelasting (min de kosten) gebruikt voor een ondernemersfonds. De opbrengst wordt ingezet om de (binnen)stad en/of bedrijventerreinen te promoten.

Waar geef ik mijn wijzigingen door als ondernemer?

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf?

Geef het door aan GBTwente via hun website. GBTwente kan niet altijd direct informatie ontvangen via derden zoals de Kamer van Koophandel. Alleen uw wijzigingen daar doorgeven is dus helaas niet voldoende. Geef daarom uw wijzigingen direct door bij GBTwente, zodat zij dit aan kunnen passen.
BBO - Postbus 165 - 7620 AD Borne - info@bboborne.nl Website: Skylance Int BV van Heekgaarde 25, 7622 KE Borne

Gemeente Borne – informatie over gemeentelijke belastingen voor

ondernemers

Gemeentelijke belastingen

Jaarlijks ontvangt u als ondernemer de aanslag gemeentelijke belastingen van GBTwente. GBTwente waardeert, heft en int gemeentelijke belastingen vast in opdracht voor de gemeente Borne. Welke gemeentelijke belastingen betaalt u als ondernemer? In de gemeente Borne betalen ondernemers onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en reclamebelasting. Ondernemers die gebruik maken of eigenaar zijn van een gebouw (niet-woning) die ontvangen een aanslag met de belastingen die zij moeten betalen.

Wat is onroerende zaakbelastingen (OZB)?

OZB is de belasting die u betaalt als u eigenaar bent van een gebouw. Ook als u een gebouw of een stuk grond huurt, betaalt u OZB. Hoe hoog de OZB is, hangt af van WOZ-waarde van het gebouw of de grond en van de hoogte van het OZB-tarief. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.gbtwente.nl. De opbrengsten van de onroerende zaakbelastingen gaan naar de gemeente. De gemeente gebruikt de opbrengsten voor verschillende doelen.

Wat is rioolheffing?

Rioolheffing betaalt u als u (regen)water afvoert op de gemeentelijke riolering. Met het geld dat de gemeente krijgt, wordt het beheer en onderhoud van het riool betaald. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.gbtwente.nl

Wat is reclamebelasting?

Gemeenten heffen reclamebelasting voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Bijvoorbeeld schriftelijke aankondigingen, foto’s, tekeningen, logo’s, stickers, gevelreclame, lichtbakken en uithangborden. De tarieven die de gemeente Borne gebruikt kun u vinden op www.overheid.nl. In de gemeenten Borne wordt de opbrengst van de reclamebelasting (min de kosten) gebruikt voor een ondernemersfonds. De opbrengst wordt ingezet om de (binnen)stad en/of bedrijventerreinen te promoten.

Waar geef ik mijn wijzigingen door als ondernemer? Verandert er iets in de situatie

van uw bedrijf?

Geef het door aan GBTwente via hun website. GBTwente kan niet altijd direct informatie ontvangen via derden zoals de Kamer van Koophandel. Alleen uw wijzigingen daar doorgeven is dus helaas niet voldoende. Geef daarom uw wijzigingen direct door bij GBTwente, zodat zij dit aan kunnen passen.