Een ondernemersnetwerk tussen partnersteden

Als grenzen vervagen liggen er kansen. Dat was een van de conclusies uit de 2de ondernemersdag op 7 februari 2018, waar bedrijven uit beide partnersteden elkaar ontmoetten. Dat Duitsland een van onze belangrijkste handelspartners is is algemeen bekend. Veel Bornse bedrijven doen al zaken met of in Duitsland. En dat zal in de toekomst alleen maar meer worden.

Daarom steunt de BBO als toekomstgerichte ondernemersvereniging het initiatief op lange termijn een stevig ondernemersnetwerk tussen beide partnersteden op te bouwen en daarmee het ontstaan van handelscontacten te bevorderen. De BBO geeft haar leden hiermee de mogelijkheid hun professionele netwerk over de grens heen uit te breiden. De werkgroep ondernemerscontacten Borne-Rheine neemt hierin het voortouw.

Deze website informeert over de voortgang. Je vindt hier ook informatie over evenementen, feiten en nieuws uit het netwerk, de partnerstad en de (Eu)regio.