Een Duits-Nederlands ondernemersnetwerk tussen partnersteden

Als grenzen vervagen liggen er kansen. Dat was een van de conclusies uit de 2de ondernemersdag op 7 februari 2018, waar bedrijven uit beide partnersteden elkaar ontmoetten. Dat Duitsland een van onze belangrijkste handelspartners is is algemeen bekend. Veel Bornse bedrijven doen al zaken met of in Duitsland. En dat zal in de toekomst alleen maar meer worden.

Daarom steunt de BBO als toekomstgerichte ondernemersvereniging het initiatief op lange termijn een stevig ondernemersnetwerk tussen beide partnersteden op te bouwen en daarmee het ontstaan van handelscontacten te bevorderen. De BBO geeft haar leden hiermee de mogelijkheid hun professionele netwerk over de grens heen uit te breiden. De werkgroep ondernemerscontacten Borne-Rheine neemt hierin het voortouw.

Deze website informeert over de voortgang. Je vindt hier ook informatie over evenementen, feiten en nieuws uit het netwerk, de partnerstad en de (Eu)regio. Je vindt op deze site ook een terugblik op de 2de ondernemersdag van 7 februari 2018.

 

Het netwerk biedt je de kans om:

  • Je internationale professionele netwerk uit te breiden in zakelijke en gezellige context
  • elkaars sterke punten te ontdekken
  • kennis met elkaar te delen en nieuwe kennis te verwerven
  • je eigen bedrijf en deskundigheid te presenteren
  • met elkaar zaken te doen