De werkgroep wil het ondernemersnetwerk Borne-Rheine verstevigen en uitbreiden. De ondernemersdagen zijn daarbij het ankerpunt, maar ook tussentijdse bijeenkomsten wil de werkgroep stimuleren en organiseren. Daarbij krijgen de leden van het netwerk de kans zichzelf te presenteren, hun kennis te vergroten en te delen of gewoon in een ongedwongen context elkaar beter te leren kennen. Daarmee willen we het zakendoen met bedrijven uit de partnerstad bevorderen.

Kortom, het netwerk biedt je de kans om:

  • Je internationale professionele netwerk uit te breiden in zakelijke en gezellige context
  • elkaars sterke punten te ontdekken
  • kennis met elkaar te delen en nieuwe kennis te verwerven
  • je eigen bedrijf en deskundigheid te presenteren
  • met elkaar zaken te doen