De werkgroep wil het ondernemersnetwerk Borne-Rheine verstevigen en uitbreiden. Deondernemersdagenzijn daarbij de ankerpunt, maar ook tussentijdse bijeenkomstenwil de werkgroep stimuleren en organiseren. Daarbij krijgen de leden van het netwerk de kans zich zelf te presenteren, hun kennis te vergroten en te delen, of gewoon in een ongedwongen context elkaar beter te leren kennen. Daarmee willen we het zakendoen met bedrijven uit de partnerstad bevorderen.