Na de eerste ondernemersdag in 2014 in Rheine heeft de BBO het initiatief genomen deze netwerkbijeenkomst weer nieuw leven in te blazen. Het 35-jarig jubileum van de stedenpartnerschap tussen Borne en Rheine vormde hiervoor de aanleiding. Aan de tweede ondernemersdag op 7 februari 2018 namen ca. 50 bedrijven en instellingen uit beide partnersteden deel. De ontmoeting vond dit keer in Borne plaats, en wel bij de firma BE/Allbrass Industrial. Na een inleiding over marktentree en marketing in het buurland door Heike Hartmann en Marita Tholey gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over de verschillen en overeenkomsten tussen beide culturen en de mogelijkheden die het zakendoen met en in het buurland kunnen bieden.

Aan het einde van de dag spraken de aanwezige ondernemers de wens uit, dit vaker te doen en ook tussen de ondernemersdagen in met elkaar in contact te blijven.