Een bijdrage aanvragen uit het Ondernemersfonds

Ondernemers in Borne betalen reclamebelasting. Het geld dat wordt geïnd gaat in het Ondernemersfonds. Heeft u een idee voor een activiteit die bijdraagt aan het ondernemersklimaat in de gemeente Borne? Dan kunt u een aanvraag indienen. De Stuurgroep Reclameheffing, die vnl. bestaat uit ondernemers, beoordelen het voorstel. Als een voorstel voldoet aan de criteria dan leggen zij het voor aan het college van burgemeester en wethouders.

De stuurgroep SRh komt in principe elk kwartaal bijeen. De exacte data vind u onder agenda op deze website. Als u uw aanvraag tijdig aankondigt via srh@bboborne.nl, dan weet u zeker dat uw aanvraag tijdig op de agenda komt. Voor vragen en/of aanvullende informatie kunt u via mail contact opnemen met de SRh.

 

 

 

20 NOV 2018: SRh vergadering

4x per jaar komt het SRh bestuur bijeen om aanvragen te beoordelen.


Online aanvraag 
Financiële bijdrage uit het Ondernemersfonds Borne (OFB)


Belangrijk!

1) Vul onderstaande vragen zo volledig mogelijk in
2) LET OP - Op het einde van deze aanvraag dient u bestanden te uploaden! Zorg dat u die bestanden vooraf klaar hebt staan! 
3) Vragen kunt u altijd mailen aan srh@bboborne.nl 

 

Uitleg aanvraagformulier - Met het compleet invullen van dit aanvraagformulier is de SRh-beoordelingscommissie in staat om uw aanvraag zo goed mogelijk te beoordelen. De SRh vergadert normaal gesproken ieder kwartaal dus 4x per jaar.

Beoordelingscriteria - Toegevoegde economische waarde - Toegevoegde waarde voor bevolking Gemeente Borne - Toegevoegde waarde voor positie Gemeente Borne binnen de regio en/of landelijk - Toegevoegde waarde op cultureel gebied - X-factor / innovatie-factor - Toegevoegde waarde met betrekking tot verbinding/duurzaam/continuïteit (binnen Borne)

Wij adviseren u met klem om alle onderstaande vragen zo compleet mogelijk in te vullen zodat uw aanvraag goed en snel in behandeling kan worden genomen.

 

Naam evenement *
Datum evenement *

 

Naam organisatie *
Vestigingsadres organisatie *
Postadres organisatie *
IBAN rekeningnummer organisatie *
Contactpersoon *
E-mailadres *
Telefoon nr.

 

1. Is uw evenement ondergebracht in een rechtspersoon? *

*

Toelichting *

 

2. Vindt het evenement in de gemeente Borne plaats? *

*

 

3. Bestaat uw evenement uitsluitend uit: *

3a. Religieuze en / of spirituele activiteiten? *

*

 

3b. Individuele instellingsactiviteiten (open dag, eigen productie, e.d.)? *

*

 

3c. Reguliere programmering van een instelling, organisatie of wijkcentrum? *

*

 

3d. Sportactiviteiten? *

*

 

4. Hoeveel bezoekers en/of deelnemers verwacht u? *

*


 

5a. Wat is de doelgroep? *

*

5b. Geschat percentage bezoekers van buiten Borne?

*

5c. Actieve participatie inwoners van Borne?

*

5d. Eventuele toelichting op antwoord 5c

 

6. Is het de eerste keer dat u dit evenement organiseert? *

*

 

7a. Is er een samenwerkingsverband met andere Bornse partijen? *

*

7b. Welke partijen zijn dit (bijv. andere evenementen / ondernemers / overige)?

7c. Geldt dit ook voor de inkoop van materialen?7d. Vul in welke partijen of n.v.t.

 

8a. Hoe is de personele inzet geregeld met betrekking tot het evenement? *

*
8b. Geschat percentage vrijwillig?

8c. Geschat percentage betaald?

8d. Anders namelijk

 

9a. Hoe gaat u uw evenement promoten? *

*

9b. Anders, namelijk

 

10. Hoe onderscheidend is uw evenement binnen de gemeente Borne / regio?

*

 

11. In hoeverre past het evenement bij het DNA (water, groen, binnenstad) van de stad?

*

 

12a. Welke doelstelling(en) zijn er geformuleerd voor het evenement?

*

12b. Welke beleving wilt u creëren?

*

12c. Wat wilt u bereiken?

*

 

13a. Welk bedrag wilt u aanvragen (incl. BTW)?

*

13b. Hoeveel % is dat bedrag ten opzichte van de totale begroting?

*

 

14a. Heeft u ook bijdragen aangevraagd bij andere organisaties, fondsen en/of gemeente?

*

14b. Van wie en hoogte bedrag (incl. BTW)?

15. Eventuele aanvullende opmerkingen

 

BIJLAGES: Om deze aanvraag compleet te maken, voegt u de volgende stukken bij:

 

Uittreksel KvK (indien 1e keer)
Bankafschrift (indien 1e keer)
Projectplan / beschrijving van het evenement *
Begroting *
Communicatieplan *
Schetsplan van de ruimte en/of locatie *

 

Onvolledig ingevulde aanvragen en/of het ontbreken van bijbehorende stukken kunnen niet in behandeling worden genomen. Toezenden, vragen en informatie: Stuurgroep Reclameheffing (SRh), Postbus 165, 7620 AD Borne of via srh@bboborne.nl 

 

 

Wie (naam en functie) is de rechtsgeldige vertegenwoordiger van uw organisatie of instelling? *
Voor eventuele vragen over deze aanvraag kan de SRh contact opnemen met *

 

Het reglement van de Stuurgroep Reclameheffing Borne (SRh) voor toetsing van aanvragen voor een bijdrage kunt u hier downloaden

 

Akkoordverklaring *
Vul de letters in *

 

* verplicht