Koopzondagen - en zaterdagen 2019
Meer

Klik op 'meer' voor de actuele data in 2019.

Werkgroepen
Meer

Meedenken en -doen? Klik op 'meer' en bekijk de actuele werkgroepen of start een werkgroep over een nieuw onderwerp of activiteit!

Vergaderingen sectie Detail
Meer

Klik op 'meer' voor de vergaderdata van de sectie Detail van de BBO.

Vergaderingen sectie Bedrijven
Meer

Klik op 'meer' voor de vergaderdata van de sectie Bedrijven van de BBO.

Vergaderingen Algemeen Bestuur
Meer

Klik op 'meer' voor de vergaderdata van het Algemeen Bestuur van de BBO.

29 JAN 2019: Retailplatform stimuleringsproject

Borne is 1 van de 8 geselecteerde pilot-gemeenten in dit project, bedoeld om ondernemerschap in de Retail te stimuleren.

31 JAN 2019: Infotainment-avond
Meer

De Werkgroep Ondernemers-contacten Borne-Rheine organiseert een avond in een Duitse sfeer! Mit Wein, Bier und Gesang.

13 MAART 2019: Veiligheidsavond
Meer

I.s.m. politie en gemeente houden wij een infoavond 'Georganiseerde criminaliteit dichtbij'; wat kan je er zelf aan doen?!

00 APR/ MEI 2019: Fietsbedrijven rondje

De tijd fietst! Het is alweer tijd voor ons gezellige fietsrondje!

00 MEI 2019: Overleg B&W - BBO

2x Per jaar spreken B&W van de Gemeente Borne en het bestuur van de BBO met elkaar over ondernemerszaken.

00 JUN 2019: Jaarfeest BBO

We trekken er samen op uit! Meer informatie volgt.

00 OKT 2019: Overleg B&W - BBO

2x Per jaar spreken B&W van de Gemeente Borne en het bestuur van de BBO met elkaar over ondernemerszaken.

00 APR 2020: Slag om Borne
Meer

De werkgroep is gestart met de voorbereidingen. Wordt vervolgd.