Koopzondagen - en zaterdagen 2020
Meer

Klik op 'meer' voor de actuele data in 2020.

Werkgroepen
Meer

Meedenken en -doen? Klik op 'meer' en bekijk de actuele werkgroepen of start een werkgroep over een nieuw onderwerp of activiteit!

Vergaderingen sectie Detail
Meer

Klik op 'meer' voor de vergaderdata van de sectie Detail van de BBO.

Vergaderingen sectie Bedrijven
Meer

Klik op 'meer' voor de vergaderdata van de sectie Bedrijven van de BBO.

Vergaderingen Algemeen Bestuur
Meer

Klik op 'meer' voor de vergaderdata van het Algemeen Bestuur van de BBO.

29 JAN 2019: Retailplatform stimuleringsproject

Borne is 1 van de 8 geselecteerde pilot-gemeenten in dit project, bedoeld om ondernemerschap in de Retail te stimuleren.