Koopzondagen - en zaterdagen 2019
Meer

Klik op 'meer' voor de actuele data in 2019.

Werkgroepen
Meer

Meedenken en -doen? Klik op 'meer' en bekijk de actuele werkgroepen of start een werkgroep over een nieuw onderwerp of activiteit!

Vergaderingen sectie Detail
Meer

Klik op 'meer' voor de vergaderdata van de sectie Detail van de BBO.

Vergaderingen sectie Bedrijven
Meer

Klik op 'meer' voor de vergaderdata van de sectie Bedrijven van de BBO.

Vergaderingen Algemeen Bestuur
Meer

Klik op 'meer' voor de vergaderdata van het Algemeen Bestuur van de BBO.

29 JAN 2019: Retailplatform stimuleringsproject

Borne is 1 van de 8 geselecteerde pilot-gemeenten in dit project, bedoeld om ondernemerschap in de Retail te stimuleren.

31 JAN 2019: Infotainment-avond
Meer

De Werkgroep Ondernemers-contacten Borne-Rheine organiseert een avond in een Duitse sfeer! Mit Wein, Bier und Gesang.

13 MRT 2019: Veiligheidsavond
Meer

I.s.m. politie en gemeente houden wij een infoavond 'Georganiseerde criminaliteit dichtbij'; wat kan je er zelf aan doen?!

25 APR 2019: ALV 2019

Avond van/voor alle BBO-leden, start 19:00 uur, locatie Kulturhus. Meer informatie volgt!