Werkgroepen

Aan de hand van actuele onderwerpen zijn er groot aantal BBO werkgroepen actief. De samenstelling van de werkgroepleden hangt sterkt samen met het onderwerp en is dus afhankelijk van de interesse van al onze BBO-leden. Iedere werkgroep heeft een kartrekker en zorgt zelf voor de ideëen, de begroting en uiteraard voor de uitvoering van de plannen.
Overzicht werkgroepen

Sectie Bedrijven

De sectie Bedrijven is voor alle Bornse ondernemers die actief zijn in bouw, handel, industrie en dienstverlening. De sectie coördineert en er zijn werkgroepen voor een breed aantal onderwerpen, specifieke evenementen en activiteiten zoals lezingen over actuele items, bezoeken aan bedrijven in de regio en bijeenkomsten waar bedrijven kunnen netwerken. Bij deze activiteiten zijn vaak ook leden van het college van burgemeester en wethouders en politici aanwezig.
Overzicht werkgroepen
Overzicht leden sectie Bedrijven

Sectie Detail

Deze sectie vertegenwoordigt ondernemers en filiaalhouders van Bornse winkels. In de sectie Detail zijn winkeliers actief uit de hele gemeente Borne, niet alleen de ‘centrumondernemers’. De sectie coördineert en er zijn werkgroepen voor een breed aantal onderwerpen, specifieke evenementen en activiteiten.
Overzicht werkgroepen
Overzicht leden sectie Detail

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit vier personen; Voorzitter, Secretaris, Financieel Controller en een Bestuurslid. Het bestuur wordt ondersteund door de secties Detail en Bedrijven. Het Algemeen Bestuur bestuurt en faciliteert, onderhoudt externe contacten met o.a. gemeente Borne, MKB Nederland, overheden, belangengroepen en andere organisaties.
Overzicht bestuursleden Algemeen Bestuur