Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit vier personen. Het bestuur wordt ondersteund door de secties Detail en Bedrijven. Het Algemeen Bestuur bestuurt en faciliteert, onderhoudt externe contacten met overheden, belangengroepen en andere organisaties.
Overzicht bestuursleden Algemeen Bestuur

Sectie Bedrijven

De sectie Bedrijven is voor alle Bornse ondernemers die actief zijn in bouw, handel, industrie en dienstverlening. Voor deze leden coördineert en organiseert de sectie Bedrijven lezingen over actuele items, bezoeken aan bedrijven in de regio en bijeenkomsten waar bedrijven kunnen netwerken. Bij deze activiteiten zijn vaak ook leden van het college van burgemeester en wethouders en politici aanwezig.
Overzicht leden sectie Bedrijven

Sectie Detail

Deze sectie vertegenwoordigt ondernemers en filiaalhouders van Bornse winkels. In de sectie Detail zijn winkeliers actief uit de hele gemeente, niet alleen de ‘centrumondernemers’. De sectie coördineert en er zijn werkgroepen en onderwerpen voor de organisatie van specifieke evenementen en activiteiten.
Overzicht leden sectie Detail