Adverteren op LED-schermen

Bij de toegangswegen naar Borne staan twee LED-schermen: één ter hoogte van Jasmin Garden en één bij de rotonde van Platenkamp/KIR Royal.

Gunstig tarief voor BBO-leden
Elke ondernemer kan adverteren op de LED-schermen. De BBO biedt haar leden echter een gereduceerd advertentietarief voor deze LED-schermen in Borne. De BBO verzorgt daarbij de acquisitie, de facturatie en de handling. Onze partner van de LED-schermen, Blast, zorgt (in de achtergrond) voor een optimale werking. Onze partner Terzake verzorgt eventueel de digitale bestanden, want die kunnen ook zelf aangeleverd worden conform specificaties.

Contact
Voor alle vragen over adverteren op deze LED-schermen kunt u mailen naar: