28-06-2017

26 JUN 2017: Heisessie bestuur BBO

"Dit moeten we jaarlijks blijven doen."

Wat wij als BBO bestuur tijdens de ALV aan je hebben beloofd (veranderingen in gang zetten, een ledenenquête houden en daarmee aan de slag gaan) zijn we achter/voor de schermen ook hard mee aan het werk!

In de heisessie zijn 9 BBO (bestuurs)leden gaan brainstormen onder leiding van Terzake en hebben we ons vooral bezig gehouden met de centrale vraag 'VERANDEREN - HOE DAN?'. Adhv 3 thema's heeft iedereen zijn of haar inbreng gegeven. We hadden gelukkig genoeg Post-its, stiften, nootjes en... zeer betrokken deelnemers!

Oké, en hoe nu verder? Met alle inzichten zal er een strategisch BBO plan worden gemaakt als leidraad voor de komende jaren. Bijna alle benodigde input is nu voor handen. We zullen over de uitkomst van al die inspanningen - als er 'witte rook' is - jou uiteraard opnieuw berichten!

 
Meer nieuws