20-12-2016

Vacature: Voorzitter Sectie Detail (m/v)

De BBO zoekt voor haar sectie Detail per direct een Voorzitter (m/v)

De voorzitter geeft leiding aan de vergadering van het bestuur van de sectie en bepaalt, samen met de overige bestuursleden, het beleid van deze sectie binnen de detailhandel. Bij een goede invulling is het tijdsbeslag van dit voorzitterschap goed te overzien.

Concreet gaat het om de volgende verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

- De voorzitter is, in samenwerking met de overige bestuursleden, verantwoordelijk voor het totale beleid van de sectie Detail;
- De voorzitter vormt, samen met de overige bestuurders, het bestuur van de sectie en heeft uit dien hoofde alle bevoegdheid wat van belang is voor deze sectie;
- De voorzitter legt op de algemene ledenvergadering verantwoording af aan de leden sectie Detail.
- Als voorzitter bent u het ‘gezicht' van de Bornse detaillisten en woordvoerder bij overheid, gemeente, overkoepelende organisaties, pers etc. op het gebied van detail.

Taken zijn o.a.:

- u geeft leiding aan vergaderingen van het sectiebestuur
- u coördineert en houdt toezicht op verschillende bestuurstaken en lopende zaken
- u houdt toezicht op de uitvoering van de taken van de dorpsmanager mbt detail
- u delegeert de verschillende taken binnen het bestuur en neemt de eindverantwoordelijkheid
- u bent het aanspreekpunt van het sectiebestuur en, in voorkomende gevallen, van de detaillisten
- u bewaakt wat binnen de sectie is bereikt en draagt daarnaast zorg dat initiatieven goed en naar tevredenheid worden uitgewerkt.

Het voorzitterschap van de sectie Detail is een onbezoldigde functie.

Bent u geïnteresseerd in deze functie of wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van de bestuursleden van de sectie Detail of van het Algemeen Bestuur of mail.

 

 

 
Meer nieuws