20-06-2019

JUNI 2019: Tariefsaanpassing 2019 Remondis

De nieuwe situatie rondom het inzamelen van bedrijfsafval is al even onderweg, per 1 januari 2019, en mede daarom hebben Ruben Baartman en Ryan ter Bals onlangs met Remondis om tafel gezeten voor een evaluatie.

Vooraf heeft Ruben een aantal ondernemers gesproken om ervaringen te delen en van een aantal zijn er bij ons ook klachten binnengekomen, met name na de prijsverhoging vanaf Remondis. Voor ons een reden om weer eens om de tafel te gaan.

De noodzaak voor een prijsverhoging is al snel duidelijk. Een behoorlijke verhoging van de afvalstoffenbelasting door de overheid en een flinke stijging van kosten voor o.a. transport, loon en verzekeringen liggen hieraan ten grondslag. Remondis heeft al haar klanten hiervan per brief op de hoogte gesteld, maar helaas is deze niet door iedereen op juiste wijze ontvangen. Voor een aantal ondernemers kwam de prijsverhoging dan ook als een onaangename verrassing.
De brief kun je hier alsnog downloaden

Het redelijk moeizaam in contact komen met de juiste persoon binnen Remondis was ook één van de bespreekpunten. Remondis gaf ook hiervoor een duidelijke verklaring.

Dit had o.m. te maken met het invoeren van een compleet nieuw ERP/CRM-systeem en interne wisselingen van functies en/of personen. Alles is inmiddels weer onder controle en met mevrouw Aynaz Balasary* en meneer John Vos* hebben we ook weer twee directe aanspreekpunten.
*) Aynaz Balasary: 06-30741778
*) John Vos: 06-51269264

Zijn er toch nog vragen over de prijsverhoging o.i.d., neem dan gerust contact op met één van beide bovengenoemde personen.

 
Meer nieuws