Coördinator Detail 06 2375 67 41 detail@bboborne.nl
Josje Esseveld
Bestuurslid 0619210525 bestuur@bboborne.nl
Maroesja Swart-Nijhuis
Secretaris 06 5157 82 83 info@bboborne.nl
Jolande Bosch
Dorpsmanager 06 2851 51 83 r.baartman@borne.nl
Ruben Baartman
Coördinator Bedrijven 06 3053 5682 bedrijven@bboborne.nl
Jurre Nijhuis
Bestuurslid 0627453927 info@bboborne.nl
Corine Hofstra
Penningmeester facturen@bboborne.nl
Vacant
Voorzitter info@bboborne.nl
Vacant

Over ons

Activiteiten

Het bestuur onderhoudt contacten met en/of is vertegenwoordigd in: MKB Nederland en MKB netwerk Twente Diverse brancheorganisaties Kamer van Koophandel Politiek: College van B & W, raadsleden en gemeentelijke overlegorganen Diverse stichtingen o.a. Melbuul’ndagen, Borne op zijn Best e.d. Stimuleringsfonds Bornse Evenementen Stuurgroep reclame heffing - SRh Daarnaast is het hoofdbestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de financiën van de BBO. Minimaal één keer per jaar organiseert de BBO een Algemene ledenvergadering.

Belangenbehartiging

De BBO komt op voor Bornse ondernemers en het economische klimaat in Borne. Zo heeft de BBO in het verleden gezorgd voor de komst van een Dorpsmanager, zich hard gemaakt voor de Reclamebelasting en ook gezorgd voor de aanleg van glasvezel op het industrieterrein Molenkamp. We zijn intensief betrokken bij het optimaliseren van het centrum van Borne. De BBO is dé gesprekspartner van de gemeente voor alle onderwerpen met betrekking tot ondernemen in de gemeente Borne.

Promotionele activiteiten

Shopping by Candlelight, het Modespektakel, Opendeurendag op het bedrijventerrein: aansprekende evenementen die Borne op de kaart zetten bij het brede publiek uit Borne en uit de rest van de regio. Ondernemers maken het evenement; de BBO organiseert, stimuleert en promoot.

Onderlinge contacten en kennisuitwisseling

De BBO organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten voor de leden. Hier kunnen leden elkaar ontmoeten, luisteren naar een spreker of van gedachten wisselen met lokale en regionale politici. Daarnaast uiteraard de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en 2-jaarlijks de verkiezing Bornse Onderneming van het Jaar.
Secretariaat BBOBorne info@bboborne.nl bestuur@bboborne.nl
BBO - Postbus 165 - 7620 AD Borne - info@bboborne.nl Website: Skylance Int BV
Daarnaast kennen we 2 sectievertegenwoordigers en onze dorpsmanager: Sectie Detail Sectie Bedrijven Dorpsmanger Handel Industrie Dienstverlening

Bestuur

De BBO heeft een hoofdbestuur en bestaat uit:
Ondernemers en detaillisten van Borne, Hertme en Zenderen zijn verenigd in de Bundeling Bornse Ondernemers (BBO). Dit is een vereniging van- én voor ondernemers, ondernemingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren in Borne. Daarmee is de BBO direct méér dan uitsluitend een winkeliersvereniging. Ondernemend elan en economische draagkracht zijn immers evenzeer een zaak van ondernemers in bouw, handel, industrie, dienstverlening en horeca. De BBO is in 1985 opgericht en telt ongeveer 225 leden.

Over ons

Over ons

Ondernemers en detaillisten van Borne, Hertme en Zenderen zijn verenigd in de Bundeling Bornse Ondernemers (BBO). Dit is een vereniging van- én voor ondernemers, ondernemingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren in Borne. Daarmee is de BBO direct méér dan uitsluitend een winkeliersvereniging. Ondernemend elan en economische draagkracht zijn immers evenzeer een zaak van ondernemers in bouw, handel, industrie, dienstverlening en horeca. De BBO is in 1985 opgericht en telt ongeveer 225 leden.

Bestuur

De BBO heeft een hoofdbestuur en bestaat uit:

Activiteiten

Het bestuur onderhoudt contacten met en/of is vertegenwoordigd in: MKB Nederland en MKB netwerk Twente Diverse brancheorganisaties Kamer van Koophandel Politiek: College van B & W, raadsleden en gemeentelijke overlegorganen Stichting Melbuul’ndagen Borne Stichting Borne op z'n Best Stimuleringsfonds Bornse Evenementen Stuurgroep reclame heffing - SRH Daarnaast is het hoofdbestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de financiën van de BBO. Minimaal één keer per jaar organiseert de BBO een algemene ledenvergadering.

Belangenbehartiging

De BBO komt op voor Bornse ondernemers en het economische klimaat in Borne. Zo heeft de BBO in het verleden gezorgd voor de komst van een Dorpsmanager, zich hard gemaakt voor de Reclamebelasting en ook gezorgd voor de aanleg van glasvezel op het industrieterrein Molenkamp. We zijn intensief betrokken bij het optimaliseren van het centrum van Borne. De BBO is dé gesprekspartner van de gemeente voor alle onderwerpen met betrekking tot ondernemen in de gemeente Borne.

Promotionele activiteiten

Shopping by Candlelight, het Modespektakel, Opendeurendag op het bedrijventerrein: aansprekende evenementen die Borne op de kaart zetten bij het brede publiek uit Borne en uit de rest van de regio. Ondernemers maken het evenement; de BBO organiseert, stimuleert en promoot.

Onderlinge contacten en kennisuitwisseling

De BBO organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten voor de leden. Hier kunnen leden elkaar ontmoeten, luisteren naar een spreker of van gedachten wisselen met lokale en regionale politici. Daarnaast uiteraard de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en 2-jaarlijks de verkiezing Bornse Onderneming van het Jaar.
BBO - Postbus 165 - 7620 AD Borne - info@bboborne.nl Website: Skylance Int BV van Heekgaarde 25, 7622 KE Borne
Secretaris 06 5157 82 83 info@bboborne.nl
Jolande Bosch
Coördinator Detail 06 2375 67 41 detail@bboborne.nl
Josje Esseveld
Dorpsmanager 06 2851 51 83 r.baartman@borne.nl
Ruben Baartman
Bestuurslid 0627453927 info@bboborne.nl
Corine Hofstra
Bestuurslid 0619210525 bestuur@bboborne.nl
Maroesja Swart-Nijhuis
Coördinator Bedrijven 06 3053 5682 bedrijven@bboborne.nl
Jurre Nijhuis
Voorzitter info@bboborne.nl
Vacant
Penningmeester facturen@bboborne.nl
Vacant
Secretaris 06 5157 82 83 info@bboborne.nl
Jolande Bosch
Coördinator Detail 06 2375 67 41 detail@bboborne.nl
Josje Esseveld
Dorpsmanager 06 2851 51 83 r.baartman@borne.nl
Ruben Baartman

Over ons

Ondernemers en detaillisten van Borne, Hertme en Zenderen zijn verenigd in de Bundeling Bornse Ondernemers (BBO). Dit is een vereniging van- én voor ondernemers, ondernemingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren in Borne. Daarmee is de BBO direct méér dan uitsluitend een winkeliersvereniging. Ondernemend elan en economische draagkracht zijn immers evenzeer een zaak van ondernemers in bouw, handel, industrie, dienstverlening en horeca. De BBO is in 1985 opgericht en telt ongeveer 225 leden.

Bestuur

De BBO heeft een hoofdbestuur en bestaat uit: Daarnaast kennen we 2 sectievertegenwoordigers en onze dorpsmanager: Sectie Detail Sectie Bedrijven Dorpsmanger Handel Industrie Dienstverlening

Activiteiten

Het bestuur onderhoudt contacten met en/of is vertegenwoordigd in: MKB Nederland en MKB netwerk Twente Diverse brancheorganisaties Kamer van Koophandel Politiek: College van B & W, raadsleden en gemeentelijke overlegorganen Diverse stichtingen o.a. Melbuul’ndagen, Borne op zijn Best e.d. Stimuleringsfonds Bornse Evenementen Stuurgroep reclame heffing - SRh Daarnaast is het hoofdbestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de financiën van de BBO. Minimaal één keer per jaar organiseert de BBO een Algemene ledenvergadering.

Belangenbehartiging

De BBO komt op voor Bornse ondernemers en het economische klimaat in Borne. Zo heeft de BBO in het verleden gezorgd voor de komst van een Dorpsmanager, zich hard gemaakt voor de Reclamebelasting en ook gezorgd voor de aanleg van glasvezel op het industrieterrein Molenkamp. We zijn intensief betrokken bij het optimaliseren van het centrum van Borne. De BBO is dé gesprekspartner van de gemeente voor alle onderwerpen met betrekking tot ondernemen in de gemeente Borne.

Promotionele activiteiten

Shopping by Candlelight, het Modespektakel, Opendeurendag op het bedrijventerrein: aansprekende evenementen die Borne op de kaart zetten bij het brede publiek uit Borne en uit de rest van de regio. Ondernemers maken het evenement; de BBO organiseert, stimuleert en promoot.

Onderlinge contacten en kennisuitwisseling

De BBO organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten voor de leden. Hier kunnen leden elkaar ontmoeten, luisteren naar een spreker of van gedachten wisselen met lokale en regionale politici. Daarnaast uiteraard de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en 2-jaarlijks de verkiezing Bornse Onderneming van het Jaar.
Secretariaat BBOBorne info@bboborne.nl bestuur@bboborne.nl
BBO - Postbus 165 - 7620 AD Borne - info@bboborne.nl Website: Skylance Int BV van Heekgaarde 25, 7622 KE Borne
Bestuurslid 0627453927 info@bboborne.nl
Corine Hofstra
Bestuurslid 0619210525 bestuur@bboborne.nl
Maroesja Swart-Nijhuis
Coördinator Bedrijven 06 3053 5682 bedrijven@bboborne.nl
Jurre Nijhuis
Penningmeester facturen@bboborne.nl
Vacant
Voorzitter info@bboborne.nl
Vacant