BBO - Postbus 165 - 7620 AD Borne - info@bboborne.nl Website: Skylance Int BV

De wijk-GGD’er in Borne

De laatste jaren zie je landelijk een toename van de signalen van inwoners met verward gedrag. Dit geldt ook voor de gemeente Borne. Omdat de reguliere aanpak van deze signalen niet altijd effectief blijkt, heeft de gemeente Borne een subsidie aangevraagd waarmee ze een Wijk-GGD’er kunnen inzetten. De Wijk-GGD’er werkt op het snijvlak van veiligheid, zorg en ondersteuning en verbindt deze domeinen, zodat maatwerk mogelijk wordt. Zij kent de huisartsen, heeft korte lijnen met de politie en de woningcorporatie en legt contact met mensen in de wijk (bijvoorbeeld de supermarkteigenaar of andere ondernemers). In een vroeg stadium bepaalt de Wijk-GGD’er samen met ketenpartners welke aanpak en zorg of ondersteuning bij iemand past. De Wijk-GGD’er legt daarbij verbindingen tussen alles wat er al is en vult samen met de partners de hiaten aan. Binnen de gemeente Borne ben ik nu sinds afgelopen september gestart als wijk-GGD’er. Mijn naam is Jessica Mensink, ben sociaal-psychiatrisch-verpleegkundige en heb veel ervaring vanuit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg en ben een “expert verward gedrag”. We hopen door middel van mijn inzet, te voorkomen dat mensen met verward of zorgwekkend gedrag, te lang onder de radar blijven en pas in beeld komen wanneer het geheel escaleert. Jullie als ondernemers in Borne, zien en horen veel binnen jullie bedrijven of buurt. Vermoedelijk dat jullie al vaker situaties hebben meegemaakt van mensen die je tegenkomt waar je je zorgen overmaakt. Je vraagt je dan af wat je ermee moet? Politie bellen? Als het niet voor politie is…wie ga je dan bellen? Mij! Je kunt me bellen of mailen om te overleggen wat je met je signalen kunt, of zelfs aanmelden bij mij. Ik ga dan vervolgens kijken of iemand al ergens in beeld is, of er meer zorgsignalen zijn en leg deze bij de juiste persoon/instantie neer. Kan ik dit niet vinden….ga ik zelf langs bij iemand om te kijken wat er nodig is en probeer ik dat (samen met die persoon) op te gaan zetten. Bovenstaande kan uiteraard ook anoniem en de persoon hoeft dan niet te horen wie er een zorgmelding heeft gedaan. Ik ben te bereiken op: 06-50067248 (bellen/sms-en of app) j.mensink@ggdtwente.nl
BBO - Postbus 165 - 7620 AD Borne - info@bboborne.nl Website: Skylance Int BV van Heekgaarde 25, 7622 KE Borne
De wijk-GGD’er in Borne De laatste jaren zie je landelijk een toename van de signalen van inwoners met verward gedrag. Dit geldt ook voor de gemeente Borne. Omdat de reguliere aanpak van deze signalen niet altijd effectief blijkt, heeft de gemeente Borne een subsidie aangevraagd waarmee ze een Wijk-GGD’er kunnen inzetten. De Wijk-GGD’er werkt op het snijvlak van veiligheid, zorg en ondersteuning en verbindt deze domeinen, zodat maatwerk mogelijk wordt. Zij kent de huisartsen, heeft korte lijnen met de politie en de woningcorporatie en legt contact met mensen in de wijk (bijvoorbeeld de supermarkteigenaar of andere ondernemers). In een vroeg stadium bepaalt de Wijk-GGD’er samen met ketenpartners welke aanpak en zorg of ondersteuning bij iemand past. De Wijk-GGD’er legt daarbij verbindingen tussen alles wat er al is en vult samen met de partners de hiaten aan. Binnen de gemeente Borne ben ik nu sinds afgelopen september gestart als wijk-GGD’er. Mijn naam is Jessica Mensink, ben sociaal-psychiatrisch-verpleegkundige en heb veel ervaring vanuit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg en ben een “expert verward gedrag”. We hopen door middel van mijn inzet, te voorkomen dat mensen met verward of zorgwekkend gedrag, te lang onder de radar blijven en pas in beeld komen wanneer het geheel escaleert. Jullie als ondernemers in Borne, zien en horen veel binnen jullie bedrijven of buurt. Vermoedelijk dat jullie al vaker situaties hebben meegemaakt van mensen die je tegenkomt waar je je zorgen overmaakt. Je vraagt je dan af wat je ermee moet? Politie bellen? Als het niet voor politie is…wie ga je dan bellen? Mij! Je kunt me bellen of mailen om te overleggen wat je met je signalen kunt, of zelfs aanmelden bij mij. Ik ga dan vervolgens kijken of iemand al ergens in beeld is, of er meer zorgsignalen zijn en leg deze bij de juiste persoon/instantie neer. Kan ik dit niet vinden….ga ik zelf langs bij iemand om te kijken wat er nodig is en probeer ik dat (samen met die persoon) op te gaan zetten. Bovenstaande kan uiteraard ook anoniem en de persoon hoeft dan niet te horen wie er een zorgmelding heeft gedaan. Ik ben te bereiken op: 06-50067248 (bellen/sms-en of app) j.mensink@ggdtwente.nl
BBO - Postbus 165 - 7620 AD Borne - info@bboborne.nl Website: Skylance Int BV van Heekgaarde 25, 7622 KE Borne
De wijk-GGD’er in Borne De laatste jaren zie je landelijk een toename van de signalen van inwoners met verward gedrag. Dit geldt ook voor de gemeente Borne. Omdat de reguliere aanpak van deze signalen niet altijd effectief blijkt, heeft de gemeente Borne een subsidie aangevraagd waarmee ze een Wijk-GGD’er kunnen inzetten. De Wijk-GGD’er werkt op het snijvlak van veiligheid, zorg en ondersteuning en verbindt deze domeinen, zodat maatwerk mogelijk wordt. Zij kent de huisartsen, heeft korte lijnen met de politie en de woningcorporatie en legt contact met mensen in de wijk (bijvoorbeeld de supermarkteigenaar of andere ondernemers). In een vroeg stadium bepaalt de Wijk-GGD’er samen met ketenpartners welke aanpak en zorg of ondersteuning bij iemand past. De Wijk-GGD’er legt daarbij verbindingen tussen alles wat er al is en vult samen met de partners de hiaten aan. Binnen de gemeente Borne ben ik nu sinds afgelopen september gestart als wijk- GGD’er. Mijn naam is Jessica Mensink, ben sociaal-psychiatrisch-verpleegkundige en heb veel ervaring vanuit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg en ben een “expert verward gedrag”. We hopen door middel van mijn inzet, te voorkomen dat mensen met verward of zorgwekkend gedrag, te lang onder de radar blijven en pas in beeld komen wanneer het geheel escaleert. Jullie als ondernemers in Borne, zien en horen veel binnen jullie bedrijven of buurt. Vermoedelijk dat jullie al vaker situaties hebben meegemaakt van mensen die je tegenkomt waar je je zorgen overmaakt. Je vraagt je dan af wat je ermee moet? Politie bellen? Als het niet voor politie is…wie ga je dan bellen? Mij! Je kunt me bellen of mailen om te overleggen wat je met je signalen kunt, of zelfs aanmelden bij mij. Ik ga dan vervolgens kijken of iemand al ergens in beeld is, of er meer zorgsignalen zijn en leg deze bij de juiste persoon/instantie neer. Kan ik dit niet vinden….ga ik zelf langs bij iemand om te kijken wat er nodig is en probeer ik dat (samen met die persoon) op te gaan zetten. Bovenstaande kan uiteraard ook anoniem en de persoon hoeft dan niet te horen wie er een zorgmelding heeft gedaan. Ik ben te bereiken op: 06-50067248 (bellen/sms-en of app) j.mensink@ggdtwente.nl